46 % Evropejcev meni, da si neslišani junaki med prazniki zaslužijo več priznanja