A1 kot edini v Sloveniji svojim naročnikom omogoča brezplačno turistično zavarovanje