Bomo v prihodnje podatke shranjevali na optične medije?