Če ju ne bi dobili, bi še vedno slabše čistili tla!