CPU: Prilagodljiv študij in velika prednost – predavatelji iz gospodarstva