DigiMeet 2023 – Želja po spremembi, sodelovanje in dobra ekipa so ključna sporočila letošnjega dogodka