Digitalno označevanje: tehnologija za boljše predajanje informacij