Dijaki so se uspešno spopadli z izzivom Job Lab hekatona