Drugi rok za prijave programov usposabljanj s področja digitalnih kompetenc za otroke in mlade