Edinstvena, pametna in okoljsko trajnostna rešitev za upravljanje energije v gospodinjstvih