Električna žaga in obrezovalne škarje za dobrih 50 €