Industrija tiska še naprej kljubuje spremembam na trgu