Kako z Microsoft Entra enostavneje upravljati identitete? webinar [19.12.2023]