Kapitalski trgi v letu 2024: v 77 trgovalnih dneh do več kot 9 % donosa