Letos polovica malih in srednje velikih podjetij dosegla vsaj osnovno stopnjo digitalne zrelosti