Obvezno označevanje del pripravljenih s pomočjo umetne inteligence?