Opolnomočenje žensk na področju STEM: premagovanje ovir in gradnja mostov