Optimizacija licenc in programske opreme v dobi Microsoft Copilota – webinar [28.11.2023]