Označevanje med najpomembnejšimi procesi v proizvodnji