Sinonim za tehnično odličnost, inovacijo in zanesljivost