Slovenski uporabnik povprečno večkrat poslal SMS-sporočilo kot pa poklical