Softnet kot primer uspešne dinamične virtualne organizacije