Sprememba načina obračuna električne energije lahko koristi uporabnikom električnih vozil