Trajnostno poročilo skupine United Group kaže pomemben napredek na področjih okoljske in družbene odgovornosti