United Group B.V. in njegovo matično podjetje Summer BidCo B.V. uspešno prodala obveznice v skupni vrednosti 1,73 milijarde EUR