Uporaba genAI za učinkovito obdelavo dokumentov – [26.3.2024]