Uporabo tehnologij UI v podjetjih omejujejo previsoki stroški in pomanjkanje ustreznega strokovnega znanja