Vsaj osnovne digitalne veščine ima manj kot polovica oseb