WEBSI Digitalni presežki Slovenije 2024: Slovita žirija, povej, kdo prvi v deželi je tej