Z digitalizacijo je vseživljenjsko učenje postalo še bolj pomembno