Zadnja možnost za mala podjetja za sončno elektrarno z letnim obračunom