Zagotavljanje kibernetske varnosti v svetovnem merilu