Zakaj sta digitalizacija in avtomatizacija planiranja proizvodnje nuja?