Zaživel je eden največjih projektov za celostno kakovost bivanja v Evropi, Inštitut dr. Petra Novaka